Hizmetlerimiz
Skip Navigation LinksProtek / Hizmetlerimiz / Masaüstü Hizmetleri

Masaüstü Hizmetleri

Masaüstü Hizmetleri; en geniş anlamı ile PC, notebook, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, bunların üzerindeki işletim sistemleri, uygulamalar, vb. müşterilerin “kullanıcı tarafındaki” ürünlerinin/sistemlerinin (bir başka deyişle, hizmet sözleşmesi kapsamında olmak kaydı ile müşteri kullanıcılarının masalarının üzerinde veya gezici kullanıcı iseler yanlarında bulundurdukları ürünlerin/sistemlerin) gereksinimlere ve gelişimlere paralel olarak etkin, verimli ve sorunsuz bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen destek ve yönetim hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür.

Masaüstü hizmetleri beş ana grup altında verilmektedir:

Kullanıcı Destek Hizmetleri:

Hizmet sözleşmesinde tanımlanan kapsam uyarınca müşterilerin kullanıcıları için standart olarak belirledikleri masaüstü donanım, işletim sistemi ve uygulama bileşenlerine ilişkin olarak kullanıcıların ilettiklerini soru-sorunların/isteklerin çözümlenmesine ve sorunsuz çalışmayı sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Verilen desteğin amacı, kullanıcıların sözü geçen masaüstü bileşenlerinden kaynaklanan herhangi bir sorun, aksaklık, vb. nedeni ile iş süreçlerinde kesintiye uğramamalarının sağlanmasıdır. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir. Bu hizmetler masaüstü sistemlerde karşılaşılacak donanım arızalarının giderilmesine ilişkin destek hizmetlerini kapsamaz.

Envanter Yönetimi Hizmetleri:

Envanter Yönetimi; hizmet sözleşmesi kapsamındaki masaüstü bileşenlerin envanter bilgilerinin toplanması, kayıt altına alınması, değişiklikler uyarınca güncellenmesi ve raporlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmet, sözleşmede tanımlanan kapsam ve müşteri gereksinimleri uyarınca farklı nitelik ve yetkinlikte araçlar, platformlar üzerinden “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

Yazılım Dağıtımı ve Yönetimi Hizmetleri:

Hizmet sözleşmesi kapsamındaki tüm PC’lere merkezi olarak tek noktadan yazılım yükleme, güncelleme, versiyon kontrol ya da silme olanağı sağlanması ile ilgili hizmetlerdir. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir ve sözleşme kapsamına göre, aşağıdaki alt bileşenleri içerisinde barındırabilir.

İmaj Yönetimi: Sözleşme kapsamındaki tüm PC modelleri için, belirlenen standartlar uyarınca imajların yaratılıp kullanılmasını sağlar. Böylelikle problemlere müdahale kolaylaşmakta, herhangi bir şekilde tekrar yüklenmesi gereken bir PC’nin hızlı bir biçime kurulumunun yapılması mümkün olmaktadır. İmajlar üzerinde güncellemeler, tek bir elden/noktadan, ortaya çıkan/iletilen gereksinimlere bağlı olarak değişim yönetimi süreci çerçevesinde gerçekleştirilir, kayıt altına alınır ve yaygınlaştırılır.

Yazılım Dağıtımı: Yazılım Dağıtımı; ortaya çıkan gereksinime/değişiklik isteğine bağlı olarak ekleme/güncelleme, vb. amacı ile yüklenecek bir yazılım ya da yazılım parçacığının bu işe özel araçlar kullanılarak bir dağıtım paketi haline getirilmesini, oluşturulan paketin aynı veya farklı lokasyonlarda bulunan tanımlı son kullanıcı ve gruplarına merkezi bir noktadan otomatize yöntemlerle ağ üzerinden dağıtımını (kurulumunu/yüklenmesini) ve dağıtım sonuçlarının raporlanmasını kapsamaktadır.

Depolama ve Lojistik Hizmetleri: Hizmet sözleşmesi kapsamındaki masaüstü bileşenlerin tüm depolama ve sevk işlemlerinin, müşteri adına servis sağlayıcı tarafından yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanmasıdır.

Kurulum-Taşıma-Ekleme-Çıkarma-Devreden Çıkarma (IMACD) Hizmetleri: Bu hizmetler; özellikle belirli bir grup masaüstü bileşeni için üzerlerindeki yazılımda/donanımda ve/veya bulundukları lokasyonda ve/veya kullanım durumlarında/konumlarında herhangi bir değişiklik (ekleme, çıkarma, devreden alma, taşıma vb.) gerektiği noktalarda sağlanır.

Kapsam Dışı Konular:

 • Masaüstü Hizmetler dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Tüm donanım/işletim sistemi/uygulama yatırım maliyetleri
 • Yönetimi yapılan masaüstü sistem bileşenlerinin satı nalma, finansal envanter (demirbaş) kayıtları, zimmetleme süreçleri ile ilgili tüm faaliyetler
 • Tüketim malzemesi (kağıt, kartuş, teyp, toner, notebook pili vb.) temini ve maliyetleri
 • Uygulamaların kullanımına ve/veya uygulama geliştirmeye yönelik destek talepleri/hizmetleri
 • Genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak aksaklık ve duraksamalar
 • Servis Sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar
 • Yazılım Dağıtımı ve/veya Envanter Yönetimi için araç olarak kullanılan uygulamaların/yazılımların müşteri tarafından sağlandığı durumlar için;
  • Söz konusu yazılımlar/uygulamalardan kaynaklanan sorunlar, kesintiler,
  • Söz konusu yazılımların lisans maliyetleri, güncelleme, geliştirme ve bakımı.
Masaüstü Hizmetleri; çalışan sayısı, BT bütçesi, vb. parametreler açısından belirli bir büyüklüğe sahip, merkezi olarak yönetilen ancak dağınık lokasyonlarda bulunan veya tek lokasyonda bulunmakla birlikte 150’den fazla iç kullanıcısı olan ve masaüstü hizmetlerine ilişkin olarak dahili BT departmanı/birimi bulunmayan ya da bulundurmamayı tercih eden kurumsal firmalar tarafından kullanılabilir.


Kapat

Kullanıcı Sözleşmesi

Sitede yer alan içeriklerin hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Protek Bilişim´e ait'tir. İçerikler eser sahibinin izni ve kaynak olarak bu siteye ait domain adı http://www.protekbilisim.com adresine link verilmesi suretiyle kullanılabilir.

Websitesinde üretilen yazılı, fotoğraflı ve görüntülü içeriklerin tüm hakları saklıdır; yayınlanan içeriklerin kullanılması, tamamının veya bir kısmının kopyalanması, izin almadan yan kuruluşlarında veya üçüncü şahıs veya kurumlara kullandırması yasaktır.